EPC Polska - co dalej ?
  SQ9JXB pisze:

  Mój pomysł na ....................


  Klub EPC Polska

  Wstępne założenia działalności Klubu EPC Polska:

  1. Skupienie krótkofalowców polskich pracujących emisjami cyfrowymi na amatorskich pasmach radiowych,
  2. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy krótkofalowcami , oraz niesienie pomocy w rozwiązywaniu problemów sprzętowych, programowych i regulaminowych
  3. Propagowanie emisji cyfrowych w Polsce na amatorskich pasmach radiowych,
  4. Upowszechnianie krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży,
  5. Współdziałanie z Klubami o podobnym profilu
  6. Organizowanie zawodów, spotkań i konkursów eterowych, prowadzenie współzawodnictwa stacji polskich w sferze dyplomowej.
  7. Propagowanie nowych emisji, dzielenie się doświadczeniem i wątpliwościami, organizowanie cyfrowych weekendów.
  8. Prezentowanie nowinek technicznych i prezentacja programów używanych przez krótkofalowców.
  9. Udział w zawodach krajowych i zagranicznych.
  10. Prowadzenie strony internetowej w nowej szacie i na bieżąco aktualizowanej.
  11. Organizowaniu spotkań w tym plenerowych dla miłośników emisji cyfrowych.
  12. Zawody WW SP BPSK63 ale ze zmienionym Regulaminem.
  13. Prowadzenie Rankingu osiągnięć członków Klubu.
  14. Prowadzenie Programu Dyplomowego EPC Polska (regulamin będzie opracowany)

  Członkiem Klubu może być każdy krótkofalowiec, nie ma obowiązku należenia do EPC Europe jak i do innych Klubów o podobnym profilu.
  Nie ma żadnych składek, deklaracji, tylko akces zgłoszony emailem.
  Od członków Klubu oczekuje się zaangażowania w jego działalność, nadsyłania informacji, artykułów itp. materiałów dotyczących programów, emisji cyfrowych itp.
  Klubem będą kierować 4 osoby.


Janku dobre założenia. Oby tylko nie skończyło się na postach.
Ujawnij proszę te 4 osoby które będą kierować Klubem, bo to przecież od nich będzie zleżała przyszłość EPC Polska.


  PRZEJDŹ NA FORUM