Russian WW PSK Contest 2013
A dyplom w zawodach jak to rosyjskie ³adny http://sp6eiy.pl/epc_test/slides/SP6EIY.html

A za tem good luck of the contest - ja mówi¹ na wschodzie !!!


  PRZEJD NA FORUM