JT9 - nowy tryb cyfrowy
Czy wyprze QRSS?
No u mnie już też wszystko jest OK

Dane pobiera z HAMQth.com


  PRZEJD NA FORUM