5th EPC Russia DX Contest 2013
Jako iż nigdy nie brałem jeszcze udziału w zawodach PSK mam do Was proœbę wesoły
Jak skonfigurować DM780 w HRD do tych zawodów ? Link do regulaminu http://www.epc-ru.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=351&Itemid=113  PRZEJD NA FORUM