Polska WW BPSK 63 Contest 2013
Startujemy 12.10.2013 r. o godz. 14.00 UTC kończymy 13.10.2013 r. o godz. 14.00 UTC.
Link do regulaminu: Regulamin

W temacie tym można:
chwalić (się) wesoły
ganić (innych) zaniemówił
podać propozycje na lata następne (będą?) wykrzyknik

Jeszcze w ramach uzupełnienia:
logi proszę słać na adres: contestspepc@gmail.com


  PRZEJDŹ NA FORUM