Polska WW BPSK 63 Contest - REGULAMIN
propozycje i dyskusja nt. nowego regulaminu
Zaproponowany regulamin na początku tego tematu moim zdaniem jest bardzo dobry.
Mam jednak kilka propozycji, które proszę wziąć pod uwagę.

Nie dyskryminował bym pasma 160m.
Punktacja:
QSO między stacjami w tym samym podmiocie DXCC - 1 punkt
QSO między stacjami na tym samym kontynencie, ale różne podmioty DXCC - 2 punkty
QSO między stacjami na różnych kontynentach - 3 punkty.
QSO ze stacją SP - 4 punkty
QSO ze stacją SP-EPC – 5 punktów.
Numery kontrolne:
Stacje polskie nadają czteroznakowe grupy kontrolne składające się z raportu RSQ oraz jednej litery, oznaczającej województwo np. 599 B.
Stacje polskie członkowie SP-EPC nadają grupy kontrolne składające się z raportu RSQ jednej litery, oznaczającej województwo i nr członkowskiego np. 599 U5.
To tyle co do regulaminu.
Ważniejszy wydaje się jednak dobór stałego terminu zawodów.
Przeglądając pobieżnie DL2NBY Contest Calendar widzę takie terminy:
Marzec - 4 weekend
Czerwiec - 2 weekend
Grudzień - 2 weekend.


  PRZEJDŹ NA FORUM