GAJÓW 2014
PROGRAM RAMOWY I SYMPOZJUM INTEGRACYJNEGO
"RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA UKF - GAJÓW 2014"
ORAZ V PIKNIK ETEROWY SP619.06.2014 Czwartek

16:00 – 18:45 Rejestracja uczestników Sympozjum

19:00 – Obiadokolacja

20:15 - 23:30 Spotkanie krótkofalowców, konstruktorów oraz sympatyków
pracy przez odbicie od Księżyca /EME/ - forum dyskusyjne

20:15 – 23:30 Spotkanie użytkowników i sympatyków forów technicznych UKF


20.06.2014 Piątek

07:30 Śniadanie

08:45 – 09:15 Spotkania przy kawie

10:00 – 18:00 Laboratorium pomiarowe 50MHz – 47GHz
- SP6GWN Henryk – pomiary mocy do 47GHz
- SP9WY Edward – pomiary liczby szumowej LNA i transwerterów
- SQ5MX Ireneusz - pomiary analizatorem do 3GHz/22GHz/
- SP9QZO Stefan - synchronizacja generatorów w licznikach
częstotliwości do wzorca GPS 10 MHz

10:00 – 18:00 Pokazy łączności różnymi propagacjami oraz modami
/TROPO; ES; MS; EME - SP/OK1DFC/

10:00 – 18:00 Wycieczki indywidualne w Góry Stołowe

10:00 – 18:00 Giełda krótkofalarska

17:00 - 19:00 Posiedzenie Komisji Konkursu PUK UKF-2014

19:00 Obiadokolacja

20:00 – 23:30 Dyskusje techniczne w grupach zainteresowań

20:00 – 20:45 Wykład:"Budowa tanich naświetlaczy typu "feed loop" wg OM6AA"
SP9WY Edward Piotrowski

20:45 – 21:30 Wykład:"Transwerter 5,7GHz wg SQ8AQX"
SQ8AQX Robert Ratusiński

21:30 - 22:15 Wykład:"Scandinavian Trip SP7VC & SQ7OYL"
SP7VC Przemysław Gołembowski

22:15 - 23:00 Wykład:" Beacony UKF "
SQ5MX Ireneusz Szulski


21.06.2014 Sobota

07:30 - Śniadanie

08:45 – 09:15 Spotkania przy kawie

09:15 – 10:00 Oficjalne otwarcie I Sympozjum Integracyjnego
/wystąpienia,wręczenie dyplomów,wręczenie nagród w Konkursie PUK UKF,
wręczenie dyplomów i grawertonów za współzawodnictwo"TOP ACTIVITY UKF-2013"/

10:00 – 18:00 Amatorskie łączności UKF – pokazy dla uczestników
spotkania integracyjnego /TROPO; ES; EME - SP/OK1DFC/

10:00 – 18:00 Giełda krótkofalarska

10:00 – 10:45 Wykład:"Łączności za pomocą światła"
DL8SER Klaus Lutsch /tłumaczenie DF1SR/

10:45 – 11:30 Wykład:" Stabilizacja częstotliwości 10 MHz przy pomocy GPS "
SP9QZO Stefan Przeliorz

11:30 – 12:00 Przerwa na kawę

12:00 – 12:45 Wykład:"Nie każdy"kabel" jest kablem,a "złączka" złączką"
OK1DFC Zdenek Samek

12:45 – 13:30 Wykład: " Wzmacniacze mocy na lampach z falą bieżącą /TWT/
i zasilacze"
13:30 - 13:35 Zdjęcie uczestników sympozjum

13:35 - 14:00 Loteria fantowa "UKF Tombola"

14:00 – 18:00 Spotkania integracyjne przy ognisku

14:00 - 18:00 Spotkanie uczestników V Pikniku Eterowego SP6

15:00 - 18:00 Spotkanie użytkowników i sympatyków forów technicznych UKF

16:00 - 19:00 Wystawa prac konkursowych PUK UKF

19:00 Obiadokolacja

20:15 - 23:30 Spotkanie krótkofalowców, konstruktorów oraz sympatyków
pracy przez odbicie od Księżyca /EME/ - forum dyskusyjne

20:15 – 23:30 Dyskusje techniczne w grupach zainteresowań


22.06.2014 Niedziela

07:30 Śniadanie

08:45 – 09:15 Spotkanie przy kawie

09:15 - 12:00 Spotkanie krótkofalowców, konstruktorów oraz sympatyków
pracy przez odbicie od Księżyca /EME/ - forum dyskusyjne

09:15 – 12:00 Dyskusje techniczne w grupach zainteresowań

09:00 – 12:00 Giełda krótkofalarska /promocje/


  PRZEJDŹ NA FORUM