DM780 problem z nadawaniem
Problem (chyba) z ustawieniami
Zmienić próbkowanie dŸwięku na niższe np. 44.1 kHz?


  PRZEJD NA FORUM