EPC Polska - co dalej ?

Informuję Kolegów że zrezygnowałem z kierowania Klubem EPC Polska.

Listę członków Klubu i inne materiały ( w tym adres emailowy z danymi konfiguracji) przekazałem Koledze SP6LUP.

Strona emisji cyfrowych jest dalej prowadzona i materiały do zawodów można dalej dodawać.

Dziękuję wszystkim za współpracę.


  PRZEJD NA FORUM