Polski oddział EPC
Zanim powstanie EPC-SP warto powiedzieć, czym jest EPC?
W wolnym tłumaczeniu ze strony www.eupsk.com :
„Europejski Klub PSK (w skrócie EPC) jest nieformalnym klubem krótkofalowców, zrzeszającym licencjonowanych operatorów i nasłuchowców. Celem klubu jest utrzymania wysokiego poziomu amatorskich łączności radiowych emisjami PSK na wszystkich pasmach amatorskich i promowanie dobrych praktyk w działalności krótkofalarskiej ”.
Jak dotąd , powstało 5 sekcji krajowych EPC (jest tyle przekierowań ze strony www.eupsk.com ).
Z obserwacji stron internetowych tych sekcji wynika obraz działalności polegający na promowaniu klubu EPC i jego działań wśród krótkofalowców w swoich krajach. Niewątpliwie ważna jest dostępność szczegółowej informacji o działalności EPC w językach krajowych, co jest istotne dla osób bez znajomości języka angielskiego.

Jak widzę utworzenie i działanie EPC-SP:
- powstanie nieformalnej grupy inicjatywnej
- nawiązanie stałego kontaktu z organizatorami/menedżerami EPC, którzy określą zasady działania sekcji EPC-SP w ramach nieformalnego klubu EPC
- sformułowanie koncepcji długofalowego działania EPC-SP, utworzenie zespołu osób gotowych do codziennej, realnej pracy
- opracowanie koncepcji strony internetowej EPC-SP
- utworzenie strony internetowej przez profesjonalistę (-ów)
- wyznaczenie osób do stałej aktualizacji strony internetowej
- wypracowanie koncepcji promowania EPC-SP wśród krótkofalowców SP
- stałe i okresowe działania promocyjne
PS.
Myślę, że część grupy inicjatywnej już jest widoczna na tym forum
73! Tadeusz


  PRZEJDŹ NA FORUM