wyniki mp arki
wyniki mp arki
Zbyszku - dalej uważam, że ten przypadek odjęcia punktów jest niezgodny z regulaminem zawodów.
Choć nie wykluczam, że macie rację. Pod koniec regulaminu pisze, cytuję:

"ZAWODY PRZEPROWADZA ORAZ WYNIKI USTALA
Komisja Sędziowska powołana przez Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju.
Decyzje Komisji są ostateczne."

Tak, że Komisja ustaliła wyniki i nie mamy co dyskutowaćwykrzyknik


  PRZEJDŹ NA FORUM