Polska WW BPSK 63 Contest 2011
Spokojnie jak na wojnie! HI
Wykonałem parę telefonów i e-maili, zawody aktualne.
Sam wezmę udział, i zapraszam wszystkich.


  PRZEJD NA FORUM