Polska WW BPSK 63 Contest 2011
Łączność pomiędzy stacjami SP=1pkt.
Mnożnik za podmioty i województwa liczy się tylko raz - nie na każdym paśmie oddzielnie.
Jeśli chodzi o wyliczenie uzyskanych punktów, to ja od wielu lat w swoich logach cabrillo pozycję CLAIMED-SCORE usuwam, a to z tego względu, że to co samemu się wyliczy nigdy nie będzie zgodne z tym co wyliczy organizator. Błąd w logu korespondenta albo w naszym, brak logu, zbyt wielka różnica czasu itp.
Nie zdarzyło się aby mnie zdyskwalifikowano, zawsze zostałem sklasyfikowany.


  PRZEJDŹ NA FORUM