Nowy Klub?
I całe te duperele prowadziłem.......... księgowść, bilanse, sprawozdania, składanie CIT do 31 marca, wypisywanie kwitów itd., opisywanie dowodów zakupów znaków pocztowych.....

To było Stowarzyszenie zwykłe czy Rejestrowe z wpisem do KRS`u?

Już raz o tym dyskusja tu na Forum była.

W Stowarzyszeniu zwykłym z przychodami na poziomie ZERO PLN robisz księgowość , sprawozdania, bilans itp duperele?

W Stowarzyszeniu Rejestrowym jest to OBOWIĄZEK.

A w Stowarzyszeniu Zwykłym jest TYLKO PRZEDSTAWICIEL DO KONTAKTÓW Z ADMINISTRACJĄ.
Nie ma Prezesa, Księgowego, skarbników itp. zbędnych osób.

I o czym tu piszesz?


  PRZEJDŹ NA FORUM