Yaesu ft-897D - emisja rtty - kilka pytań
Zapytaj Grzegorza SP8NTH - on Ci wszystko wytłumaczy.

Mam 897D u mnie ustawienia są następujące.

DIG - MODE
USER-U

i wszystko pięknie pracuje: RTTY, PSK i pozostałe


  PRZEJDŹ NA FORUM