Zewnętrzna karta dŸwiękowa
Jak bym kolegę odebrał to bym odpowiedział bardzo szczęœliwy

P.S. Chyba kończy się 18 MHz przynajmniej dla mnie.


  PRZEJD NA FORUM