Packet
Witam.
Jacku SP9BNM zgadzam się z twoją opinią nt. PR. W każdym okręgu były różne możliwości. W tamtych czasach był to wielki zryw społeczny, wielki zapał do nowości. Należy też wspomnieć gdzie nie każdy miał mini komputer klasy
C-64, Atari czy Spektrum.
Wczasach początkowych gdy PAR nie miał narzędzi do podsłuchu PR pozwolenia były dozowane, na okres 3 m-cy, 6 m-cy, i dopiero od 1992 roku każdy mógł korzystać z nowej emisji.

Usiłowałem szukać informacji o tamtych czasach pisząc do osób, które zajmowały się tą emisja, prowadzili domowe bbs-y. No i jest problem wielu milczy, wielu obiecuje a inni po prostu tłumacząc się zanikiem pamięci.
Zamieszczenie scanu pozwolenia przez Jurek SP1JPQ oraz porównując wcześniejsze moje informacje stwierdziłem,
ze jest luka. Wiedziałem, ze Lucjan SP9VU brał udział w w tych początkowych okresach uruchamiania PR a nie mam
go na żadnym wykazie jego znaku. Kolejny trop to SP9AUV i SP5DED.
Wniosek, należy szukać dalej i weryfikować posiadane informacje.
W Krakowie pierwsze znaki jakie pojawiają sie to SP9FBT, SP9MAT, SP9MAX, SP9BRP, SP9YP,
a Paweł SP9VRC zaczyna chyba po 1992 roku. Może się mylę.
Wielu było zaangażowanych, należy ich wspominać ale kto ma o tym przypominać ?

Jeśli ktoś ma jakieś materiały z tamtych lat proszę o przekazanie.

73 marian  PRZEJDŹ NA FORUM