Polska WW BPSK 63 Contest 2012
Polska WW BPSK 63 Contest 2012

Termin – Rozpoczęcie 20.10.2012 godz. 14:00 UTC zakończenie 21.10.2012 godz. 14:00 UTC
Emisja – BPSK-63
Pasma – 3.5 – 7 – 14 – 21 – 28 MHz
Kategorie:
SOAP-HP – jeden operator, wszystkie pasma, do 100 Watt
SOAB-LP - jeden operator, wszystkie pasma, do 10 Watt
MOAB-HP – stacje klubowe, wszystkie pasma, do 100 Watt
Wywołanie w zawodach – „CQ SP EPC TEST”
Raporty
Stacje SP – RST(Q) + skrót województwa np. 599 D
Stacje DX – RST(Q) + numer QSO począwszy od 001 np. 599 001
Punktacja
QSO między stacjami w tym samym kraju DXCC 1 punkt
QSO między stacjami na tym samym kontynencie, ale różne kraje DXCC 2 punkty
QSO między stacjami na różnych kontynentach 3 punkty.
Wynik końcowy (Suma punktów za QSO) * (suma podmiotów DXCC + suma województw)
Suma krajów i województw liczona za każde pasmo oddzielnie.
Dyplomy nagrody – Dyplomy za czołowe miejsca via e-mail, nagrody rzeczowe w zależności od
sponsorów, szczegóły na stronie http://www.epc.polska.ziebice.pl/zawody.html

Logi – w formacie cabrillo należy wysłać jako załącznik na adres contestspepc@gmail.com w ciągu 7
dni od zakończenia zawodów. Logi przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przykładowy log:
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: SP2XXX
CATEGORY-OPERATOR: SOAB-HP
CLAIMED-SCORE: 123456
CLUB: EPC #12854
CONTEST: POLSKA WW BPSK63 CONTEST
CATEGORY-POWER: 100 watt
EMAIL: sp2xxx@wp.pl
NAME: Jan Kowalski
ADDRESS: ul Jasna 1
ADDRESS: 00-001 Kozieglowy
ADDRESS: Poland
QSO: 14070 RY 2012-10-31 1200 SP2XXX 599 P DK0EPC 599 001
QSO: 14070 RY 2009-01-31 1201 SP2XXX 599 P SP6CCC 599 W
QSO: 14072 RY 2009-01-31 1202 SP2XXX 599 P RZ3LF 599 004
END-OF-LOG:


  PRZEJDŹ NA FORUM